петак, 02. август 2013.

životinjska farma

Zašto te poljubih prase moje pečeno-skoreno?
Pod njuškicu ti jabuku gurnuli, dušmani od vina
zadrigli, masnih podvoljaka, nalik svinjama, a ti

vrckaš se na ražnju, obrijane kože, sveže zaklano,
creva su ti izvadili i iznutrice, a repić reš hruštav,
neko bi te viljuškom probao, tek da proveri mast,

a svinje se skupile za sofrom, grokću molitvu i srču,
poneko bi pesmom nazdravio, slavskom himnom i
zdravicom, samo da te pre skinu sa žežećeg koca,

ljudsko su meso solili, svinjske glavudže, razjapljenih
čeljusti, ko ralje raskrvavljene,u peni, ljudsko su meso
solili i masne zalogaje vinom iz zlatnog pehara
zalivali, pijani kanibali sa farme!

A onda su prešli na potomstvo.

1 коментар: