четвртак, 10. децембар 2015.

preobražajiu srcu svake stvari
čami po jedan činovnik sa kvržicom na nosu

po jedan vagabunda na bolničkim nosilima
sa tragovima bunila na licu sveta

po jedan zid ikonički rabljen grafitom
nasuprot ulici u kojoj koraci prašte rafalima štikli

zahuktala mašina stoleća
gazi gusenicama snobovski valcer u banket sali

u prosekturi gde čuvaju se vaše pesme
naiđoh na najlepši stih u kadi sa formalinom

nemoć u koju sam zagmacao
u trenutku provincijske opijenosti životom

na mojim dlanovima puzi trbuh usoljene ribe
na suve usne kane kap sa vrhuške leda

u postelji klizanje po košuljici metka
pred oltarom nesanice

prinoseći žižak polipastom licu

Нема коментара:

Постави коментар