петак, 01. август 2014.

nezvani prorok


              niko nije postao prorok na svojoj svadbi

najavljen kao jeretički trbuhozborac sa fonetskom
korekturom u jednačenju nepodobnih suglasnika
apokrifni istoriograf sa uvidom u razistorijsko –
povest nikad nije tek smetlište činjenica, već trud
oko selektivnog odlaganja faktografskog otpada
u klinički sterilisane kontejnere i poetske deponije

umeo je po potrebi da stihuje čistim bugaršticama
katkad i da rimuje sonetne vence sa sve magistralom
uzvišenim ko kec-na-desetku čistog poker nadrealizma          
sa sve imenom i prezimenog velikog brata u akrostihu
umeo je i da zapeva baritonom koji šeretski sublimira
moć proricanja sudbine na brdovitom i kišnom balkanu

u prvim redovima počasna mesta paraplegičara i jurodivih
pored njihovih kolena motali su se uškopljeni kepeci sa
svojom mongoloidnom bratijom verujućih antiglobalista  
pozadi su se snebivali poluinteligenti i bradate usedelice
treći red je bio rezervisan za činovnike i agitprop veterane
u ostalim redovima mešavina motike, kuke i silikonskog želea

gost podvi rep pod šinjel a rogovi mu opletoše mikrofoniju
malo se iskašlja u trajanju od 7 minuta sinestezijskog šljama
i započe svoju jadikovku o caru konstantinu i carici kleopatri
srbskim herojima i heroinama zabranjene geštalt-mitologije
u publici nasta muk te se resko začu spontan vrisak jurodivih

ostali

sve dva po dva – kepeci usedelice paraplegosi i silikon-želei

odhramljaše ponosno u novu kristalnu noć

Нема коментара:

Постави коментар