уторак, 15. април 2014.

matrix reloadedprobuđeni dockan
iz svojih virtuelnih anamneza
pustinjskim izgnanstvima duha –

stvarnost je fantastičnija od bilo kakvog sna:
kroz prozor svoje dnevne sobe
gledam
babuna kako juri za flamingosima
slušam
hor raspevanih anđela a capella
(biblijska čednost vokalnog kontrapunkta)                    
gledam
samokažnjavanja malograđanskih flagelanata
paradni fijuk njihovih pokajničkih bičeva
u jeftinim očekivanjima sutrašnjice
slušam
eho nakupaca električnog otpada
otkupljivača starih televizora
ulicom iz ozvučenih automobila –

stihuju o mesijanstvu izabranih
rimuju o deponijama slavnih
refrenuju o matrici
(toj virtuelnoj materici bitka bića)

jedna je materica, trubi grobarski bariton

a tušta kretena
a tušta kretena

uzvraća komšiničin kontra-alt
spreman da unovči rashodovani monitor

kompjutera
koji je othranio generacije
zaumnim ratnim igrama


vaspitnim iluzijama odrastanja
2 коментара: