четвртак, 24. април 2014.

inferno ili veseli pakao ljudske nedotupavnosti


inferno raseljene duše pokojnika znaju da

put u pakao popločan je dobronamernim savetima   
                 
osiguravajućih zavoda i crkveno-vladinih agencija:

ostavite svaku brigu vi koji ulazite po zasluzi!
(nada je ionako danteovski poslednja pokopana)

bolje biti šef smene u paklu nego radnik u raju!
(nema tranzicije inferna zarad ulaska u edensku uniju)

pakao je tamo gde su i drugi!
(inferno kao pan-utopijska komuna palih anđela) 

da pakao ne postoji trebalo bi ga izglasati!
(najbolji od svih mogućih zagrobnih svetova)               

niko nije previše dobar za pakao!
(etička jednakost i antropološki optimizam)

o mrtvima u paklu sve najbolje!
(infernalni bonton i kulturološki manirizam)

sa đavolom ne raspravljati o ukusima!
(tzv. "domaćinski" estetski relativizam)

svi putevi vode u pakao – preko raja!
(svuda pođi, svojoj prirodi dođi)

pakao uvek ima svoje advokate!
(političare i proroke)

naposletku, pakao – to smo svi mi!
(dušmani i sveci)


1 коментар: