петак, 22. новембар 2013.

uterivači đavola


naš poslodavac nema
intelektualno
lakrdijaštvo i lukavost
geteovog mefista
plemenito mučeništvo
miltonovog palog anđela
nema ni mitsku auru
folklornih predanja niti
holivudsku šminku
moćnog ćopavog
jarca
                                                 
pravi nepomenik živi
kafkijanski u iznajmljenom
potkrovlju
sa bubama i štrokavim
potklobučenim zidovima
nosi poderanu odeću
somotni sako krpljenih laktova
i sam bubuljičav i poguren
smežurani starac
socijalni slučaj

od koga je i bog jednom davno
digo ruke

iako manihejski osuđen na zemaljsko
bivakovanje
njegov posao je da ipak
sačuva prirodne resurse dobra
da zlo ne prevlada sasvim

za njega rade suvonjavi činovnici
po trejd-centrima i poslovnim
zgradama bučnih prestonica sveta

njegov je posao da jednom godišnje
pošalje izveštaj o bilansu
dobra i zla
ravnodušnom stvoritelju

koji se tamo negde
u kosmičkoj praznini
smrtno dosađuje i smara
toliko da od pristiglih faktura
đavolove godišnje norme
sebi pravi

seksi origami 3 коментара: