понедељак, 07. јул 2014.

ubiti pticu rugalicu


1. hitac - prosveta
 
azil za napuštene generacije u kom                        
mudovlačitelji nastavnog praksisa                          
posle presedanja prosvetnih obora
uz zvon silikonskih praporaca sa tv-a
i softversku smehotresnu razbibrigu
preko originala falsifikovanih doktorata
i overenih diploma na pijačnom kantaru ministra –

predaju sertifikovani žig finalnog nusproizvoda:

školovane idiote.   

 
2. hitac - kultura

karantin za islužene bardove u kom                                    
tresigaće i punigaće spuštenih kulturtregera
posle mukotrpnog većanja nagradnih žirija
uz riku pečene stovolovke sa masnih kočeva
i medijsko mečkarenje tam-tam dobošara
preko stihova remitologizovanih tropara
i hokus-pokus jubileja na pijačnom kantaru akademije –

predaju sertifikovani žig finalnog nusproizvoda:

kultivisane idiote.

2 коментара: